About Us

About Wongsawang Creations

บริษัท วงศ์สว่าง ครีเอชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยมีจุดประสงค์หลักที่จะต่อยอด และขยายธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ต่อจากบริษัทแม่ คือ บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและผลิตสิ่งพิมพ์ที่กลายมาเป็น “ต้นแบบ” ของหนังสือ นิตยสารมากมายให้กับวงการสื่อสิ่งพิมพ์ของไทย และได้ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางธุรกิจสิ่งพิมพ์มายาวนานกว่า 40 ปี อาทิ หนังสือเพลง I.S. Song Hits, The Guitar, The Guitar Mag, ศาลาคนเศร้า, ทะลึ่ง, Star Fashion, Bride Magazine, Hairstyle, Hairworld และอีกมาก โดย คุณปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง ทายาท คุณเล็ก วงศ์สว่าง (อดีตนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง I.S. Song Hits ในยุค 60’s ที่ผันตัวเองมาทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์)  มารับตำแหน่งเป็นผู้บริหาร โดยมีการแยกสายธุรกิจอย่างชัดเจน ดังนี้

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) จัดพิมพ์นิตยสารที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง อาทิ นิตยสาร The Guitar Mag นิตยสารดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุด, หนังสือเพลง The Guitar หนังสือเพลงใส่คอร์ดกีตาร์มาตรฐาน,  นิตยสาร Bride Magazine นิตยสารแฟชั่นชุดแต่งงานพร้อมคอลัมน์ที่น่าสนใจ, นิตยสาร Free Copy Hairworld Plus นิตยสารแฟชั่นผมที่ได้รับความนิยมสูงสุด, นิตยสารแรงศรัทธา นิตยสารน้องใหม่มาแรง เกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อ ความศรัทธาของมหาชน
ผลิตสื่อ Digital Online  จัดทำสื่อเว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เป็นศูนย์รวมข้อมูล และการประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้า และบริการผ่านทาง Website และ Social Network สำหรับกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มผู้สนใจดนตรี / แฟชั่นผม และธุรกิจแต่งงาน โดยได้มีการจัดทำเว็บไซต์ดังนี้ www.theguitarmag.com / www.brideweddingmagazine.com / www.hairworldplus.net
งาน Event และ Activity จัดงานและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ งานประกาศรางวัล งานคอนเสิร์ต งานแฟชั่น กิจกรรม เวิร์กชอบ ตัวอย่างงานที่เคยจัดทำ อาทิ  คอนเสิร์ต “45th The Legend of The Guitar”, งานประกาศรางวัล “The Guitar Mag Awards”, งานแฟชั่นผม “Hairworld Festival”, โชว์การแสดงและงานคอนเสิร์ต “เพลินเพลงกับ เล็ก วงศ์สว่าง”,  “The Magic of Love”  by Bride Magazine เป็นต้น
งานด้านผลิต (Production House) รับผลิตงานด้านต่างๆ อาทิงาน ถ่ายภาพ Photo Shooting / Studio ให้เช่า / ผลิตงานวีดิทัศน์ จัดทำ VDO Production, VDO Clip และงาน Event ทุกชนิดภ

Vision

เป็นศูนย์รวมข้อมูลเฉพาะทางที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย (Content Provider) ในสื่อ Online – Digital และ สื่อ Offline ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจ และวงการเฉพาะกลุ่มทั้ง 3 ด้าน ที่เป็นจุดแข็งของบริษัท คือ กลุ่มดนตรี / ธุรกิจงานแต่งงาน / แฟชั่นผมและความงาม โดยมุ่งเน้นงานการต่อยอดการสร้างแบรนด์ของนิตยสารให้แข็งแรงขึ้นและต่อเนื่อง โดยการจัดงาน Event และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ Brand และจัดงาน และกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อตอกย้ำ Brand Recognition และสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น งานโปรดักชั่น ผลิตสื่อ Online และ Offline รวมทั้งพัฒนาคุณภาพหนังสืออย่างต่อเนื่องให้มีคุณค่า น่าสะสม และยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับกลุ่มลูกค้าต่อไป

Mission

รักษาและต่อยอดธุรกิจแบรนด์จากนิตยสารที่ได้รับความเชื่อถือ และการสร้างรากฐานมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ แข็งแรง และยิ่งใหญ่มากขึ้น โดยการพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการนำเสนอให้เข้ากับยุคสมัย สร้าง Media Platforms:  On Digital-Social Media / On Ground Activity-Event and On Print Media โดยเพิ่มช่องทางในการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าให้สามารถติดตามได้ง่ายขึ้นผ่านทาง Social Network รูปแบบของรายการ TV Online, Website และ Social Media พร้อมทั้งขยายสายธุรกิจให้ครบวงจรเป็น  One Stop Service  โดยมีการให้บริการด้านงานผลิต (Media Production) ไม่ว่าจะเป็นถ่ายทำภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, สิ่งพิมพ์, การจัดงาน, จัดกิจกรรม โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีอยู่ เพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้ของกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ ยังจะได้สร้างสรรค์งานที่ดีมีคุณภาพ การนำเสนองานที่น่าสนใจ มีคุณค่า แปลกใหม่ น่าประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้และความบันเทิงกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มและทั่วไปได้ เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจโตขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น และอยู่คู่กับวงการธุรกิจต่อไป